dimarts, 22 de febrer de 2011

Què és la psicomotricitat?


Definició de Psicomotricitat:

Si ens basem en una visió general de la persona, el terme “psicomotricitat” integra les interaccions cognitives, emocionals, simbòliques, sensorials i motrius (sensoriomotrius) en la capacitat de ser i d’expresar-se en un context psicosocial. La psicomotricitat és escencial en el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’infant. (consensuada per les associacions espanyoles de Psicomotricistes)
A través de la intervenció psicomotriu podem treballar diferents aspectes: 

a)     ASPECTE MOTOR (ESQUEMA MOTOR FUNCIONAL):
Coordinació dinàmica general
Coordinació visiomotriu
Equilibri
Lateralitat
Conductes perceptiu-motrius: organització, localització, estructuració de l’espai – temps, ritme… 

b)     ASPECTE COGNITIU: Desenvolupar les capacitats sensitives, perceptives i representativa, potenciar i desenvolupar la memòria i la imaginació, etc… 

c)      ASPECTE AFECTIU-RELACIONAL:  Presa de consciència d’un mateix: límits, sentiments, emocons, seguretat… Presa de consciència del món que l’envolta: espai – temps -objectes
Presa de consciència dels altres: realcions, diferències, intercanvis, llenguatge afectiu i corporal…

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada